Samtale Psykoterapi & Samtalsstöd - Vad söker du?

Psykoterapi – är en behandlingsmetod som hjälper dig att bearbeta symptom och problem som du söker hjälp för. Med förståelse om sambanden i våra liv kan vi utvecklas och förändra vår aktuella situation. Genom ökad medvetenhet om sig själv och andra, genom att belysa mönster i relationer och situationer så kan vi finna nya förhållningssätt. Ökad självkunskap "den inre resan", att se sig själv inifrån och utifrån för att få nya perspektiv. Du kan må bättre och kan nå de nya mål som du satt upp för dig själv. Vi utgår från din berättelse med uppmärksamhet på dina känslor, tankar och beteende. Det handlar om att möta sig själv i relation med en annan, med din psykoterapeut.

Korttidspsykoterapi – som ovan, att lära känna sig själv och sina möjligheter, upptäcka mönster och arbeta med de hinder som finns för personlig utveckling. Att i terapi ta tag i sitt liv och söka nya perspektiv, kanske återfinna personliga värden och få kraft att möta och lösa olika problem. Utgångspunkten är din aktuella situation och dina upplevda svårigheter här, nu och i framtiden. Vi arbetar med helheten, känslor, tankar och beteende.

Krishantering och Traumabehandling – något oväntat har plötsligt hänt, du har blivit utsatt för en allvarlig händelse, ett svårt besked, kanske en förlust som berör hela dig och påverkar din livssituation.

Parterapi – när ni behöver hjälp i er relation. 

Handledning – individuellt eller i grupp.

Stödsamtal – under en kortare eller längre period när du prövas och sviktar i livet.

Stresshantering – livssituationen kartläggs och vi söker tillsammans relevant förändring. Olika områden belyses för att finna balans och strategier för att bättre hantera livspusslet.

Coaching – stöd i att nå dina mål, en investering för din framtid.

Vägledning – står du/ni inför svåra vägval? Samtal kan vara klargörande och ett sätt att komma vidare.

Konsultation – enstaka samtal i orienterande syfte, kanske vill du pröva om detta med samtalsterapi är något som passar dig/er.

Rådgivning – enstaka samtal, informativ inriktning.

Utbildningsterapi – för psykoterapistuderande steg 1 och steg 2.