Samtale Psykoterapi & Samtalsstöd Presentation

Legitimation innebär en trygghet och försäkran för dig att jag är utbildad och godkänd för att bedriva självständigt psykoterapeutiskt arbete. Jag arbetar under Socialstyrelsens tillsyn och i enlighet med gällande lagar och regler.

Auktorisation innebär en säkerhet för dig att jag har utbildning i psykosocialt behandlingsarbete och att jag i mitt arbete av andra professioner inom hälso- och sjukvården intygats vara kompetent och rekommenderad för uppgiften.

Jag har arbetat i mer än 30 år med samtal i olika kurativa sammanhang. Under åren har jag kommit att arbeta med individuella kontakter, par, familjer, grupper, team- och organisationsutveckling, chefsstöd, handledning och olika utbildningsuppdrag.

Jag har bred erfarenhet från akutsjukvård, psykiatri, skola, social omsorg, från rehabilitering inom företagshälsovård, försäkringskassa och primärvård. Specialinriktningen kris- och katastrofstöd härrör bl.a. från min tid som kurator på centrallasarettets akutmottagning, IVA, kirurgkliniken och urologen. Dessa många möten med svårt drabbade patienter, anhöriga och familjer har präglat mitt psykoterapeutiska arbete.

Sedan drygt 15 år har jag huvudsakligen arbetat med psykoterapi/kbt inom familjeläkarverksamheten i Västerås och vid den privata mottagningen Samtale. Vanliga sökområden är stress, relationsproblem, sorg, olika ångest- och depressionssjukdomar.

Utbildningar
Socionom utbildning
Psykosocialt arbetssätt
Kris och utveckling,
Debriefing
Psykosomatisk medicin
Gruppsamtal -stress, KBT

Psykoterapiutbildad inom
Familjeterapi
Psykodynamisk terapi
Kognitiv terapi
Relationell terapi
Affektiv korttidsterapi, PAK, APT
Multimodal rehabilitering, KBT
Kris- och Traumabehandling, PE, EMDR