Om Samtale Psykoterapi & Samtalsstöd

Mottagningen ligger på Norra Källgatan 29 där vi är flera terapeuter som arbetar i olika verksamheter. Lokalerna är centralt belägna i Västerås med goda parkeringsmöjligheter intill.

På mottagningen erbjuder jag dig som är i behov av stöd och samtal ett personligt och professionellt möte. Här kan du ostört tala om livets olika svårigheter, prövningar och kritiska livssituationer.

  • samtal för råd och vägledning
  • stöd i en krissituation
  • samtal för bearbetning
  • stöd i sorgearbetet
  • samtal i syfte att förändra förhållningssätt
  • stöd i en pågående förändring
  • samtal för reflektion och djupare förståelse

Du kommer själv eller tillsammans med din partner. Alternativt deltar du i en grupp.

Idén är att utvecklas genom samtal – samtal är ett sätt att komma vidare. Här är just den terapeutiska relationen bärande, ett samspel unikt till sin karaktär.