COVID-19Om du önskar kan vi ha våra samtal online eller via telefon.

Välkommen

till

Samtale

Mottagningen för psykoterapi & samtalsstöd

Känner du dig ensam och behöver någon att prata med?
Har du en stressad livssituation?
Upplever du behov av förändring?
Har du problem i din vardag, i din relation, i ditt arbete?
Befinner du dig i en krissituation?
Står du inför svåra vägval?
Har du förlorat någon/något som betyder mycket för dig?
Känner du dig osäker, sviktar din självkänsla?
Behöver du reflektera om dig själv, dina tankar och livsmönster?
Fungerar inte kommunikationen med varandra?
Vill ni utvecklas tillsammans och/eller var för sig?
Har känslorna förändrats, ska ni kanske separera? 

Välkommen att kontakta mig
Lena Aleson
Aukt Socionom/Leg psykoterapeut